Over het festival

Natuurbeleid

De natuurlijke omgeving van Parklandschap Oranjewoud vormt een essentieel onderdeel van Oranjewoud Festival. Als festivalorganisatie zijn wij ons niet alleen bewust van de grote toegevoegde waarde van de natuur voor ons publiek en onze creatieve makers maar ook van de kwetsbaarheid ervan. Daar komt bij dat het festival plaatsvindt in een periode met veel broedende vogels.

Artistiek directeur Yoram Ish-Hurwitz: ‘Voor sommige programma’s vormt de natuur een sprookjesachtig decor. Waar het festival zich echter mee onderscheidt, is de inhoudelijke rol die het landschap speelt bij een groot aantal composities, voorstellingen en installaties. Een terugkerend thema daarbij is de relatie tussen cultuur en natuur in al haar facetten.’

© Oranjewoud Festival 2022. Fotograaf Foppe Schut

Ecologische monitoring

Het festival komt tot stand in nauwe samenspraak met een onafhankelijk ecologisch bureau. Hoofd productie Enno Feenstra: ‘Te gast zijn in de natuur van Parklandschap Oranjewoud betekent uiteraard veel meer dan je aan de regels en voorschriften houden. Respect voor de natuur en het landschap staan voor ons voorop. Daarom werken we al jaren nauw samen met Staatsbosbeheer en met ecologisch onderzoeksbureau Grienkant. Sinds kort wordt samengewerkt met MORV adviseurs, onderzoeksbureau voor ruimte en milieu.’

‘Respect voor de natuur en het landschap staan voorop.’
Enno Feenstra, hoofd productie

‘Dat bureau monitort nauwgezet over een langere periode van het jaar en geeft op basis van gedetailleerde (tussentijdse) onderzoeksrapporten precies aan wat wel of geen kans geeft op verstoring. Dat kan per festivaleditie verschillen. De adviezen worden integraal overgenomen door de festivalorganisatie en bovendien gedeeld met de gemeente en de provincie. Dat gebeurt niet alleen vanwege de ooievaars die zich in de Overtuin nestelen, maar ook vanwege vele andere dier- en plantensoorten.’

Methodiek

MORV-adviseurs doet onafhankelijk onderzoek volgens de geldende richtlijnen. De broedvogelmonitoring vindt bijvoorbeeld plaats volgens de handleiding van Sovon Vogelonderzoek Nederland en wordt getoetst aan de literatuur. Ook voor de monitoring van de vleermuizen in het festivalgebied wordt een officieel protocol gebruikt. De flora in het festivalgebied wordt eveneens onderzocht. Met name voor een aantal in Nederland of in Friesland zeldzame soorten planten bestaat een zorgplicht. Dit leidt tot adviezen om bepaalde kwetsbare plekken te mijden of af te zetten.

Nader onderzoek

De jaarlijkse uitkomsten van het ecologische onderzoek worden gelegd naast de bevindingen van andere jaren om langjarige conclusies te kunnen trekken en het festival op een verantwoorde manier te kunnen laten plaatsvinden. Een feitelijk (retrospectief) onderzoek naar de invloed van Oranjewoud Festival op de natuur in Oranjewoud staat op korte termijn gepland. De resultaten hiervan zullen de basis vormen van het toekomstige natuurbeleid van het festival.

Ecologische rapporten van 2015 tot heden

  1. Ecologische beoordeling van Oranjewoud Festival in Heerenveen (Altenburg & Wymenga, 2015)
  2. Ecologische beoordeling van Oranjewoud Festival in Heerenveen (Altenburg & Wymenga, 2016)
  3. Resultaten inventarisatie festivalterrein Oranjewoud Festival (Grienkant, 2016)
  4. Resultaten inventarisatie festivalterrein Oranjewoud Festival (Grienkant, 2017)
  5. Resultaten inventarisatie festivalterrein Oranjewoud Festival (Grienkant, 2019)
  6. Ecologische begeleiding Oranjewoud Festival (Grienkant, 2021)
  7. Notatieformulier Oranjewoud Festival (Grienkant, 2022)
  8. Ecologische begeleiding Oranjewoud Festival (MORV Adviseurs, 2023)

 

Foto: Lucas Kemper

Nieuws van Oranjewoud Festival in je mail ontvangen?
Meld je aan en ontvang regelmatig (maar niet te vaak) onze digitale nieuwsbrief

Volg #OranjewoudFestival

Oranjewoud Festival is een laagdrempelig, veelzijdig en prikkelend muziekfestival in het sprookjesachtige Parklandschap Oranjewoud bij Heerenveen (Friesland) | 30 mei t/m 2 juni 2024

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Door onze website te gebruiken, accepteer je alle cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. Meer over ons cookiebeleid