Culturele ANBI's

Stichting Oranjewoud Festival

Deze Stichting (voorheen Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud) is organisator van Oranjewoud Festival en bezit sinds 2011 de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

KvK en RSIN

Kamer van Koophandel Leeuwarden 51205335
RSIN 823145554

Doelstelling

Stichting Oranjewoud Festival heeft ten doel het organiseren van voor het publiek toegankelijke concerten op bijzondere (erfgoed)locaties in Oranjewoud en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Ingrid Metz, voorzitter
Gerrit Kramer, penningmeester
Yvonne van den Berg
Klaas Dijksma
Jacques Malschaert
Lode van Piggelen

Meerjarenplan

Meerjarenplan Oranjewoud Festival 2017-2020

Inhoudelijke verslagen

Jaarrekeningen

De Stichting hanteerde voorheen een gebroken boekjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Per 1 januari 2017 is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Stichting Vrienden Oranjewoud Festival

Deze Stichting (voorheen Steunstichting Landgoedconcerten Oranjewoud) is sinds 2012 culturele ANBI en heeft als enig doel de hoofdstichting te ondersteunen.

KvK en RSIN

Kamer van Koophandel Leeuwarden  54513138
RSIN 851334350

Doelstelling

Stichting Vrienden Oranjewoud Festival heeft ten doel het steunen van Stichting Oranjewoud Festival alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe vbevordelijk kunnen zijn.

Bestuur

Frans Bouwers, voorzitter
Hiltsje Leffering, penningmeester
Dineke Hoekstra
Ingrid Metz
Janny Klein

Jaarrekeningen

Adres- en bankgegevens


Stichting Oranjewoud Festival
Fok 78
8441 BR Heerenveen
contact@oranjewoudfestival.nl
www.oranjewoudfestival.nl

BTW: NL823145554B01
IBAN: NL26 RABO 0132 7160 54
BIC: RABONL2U


Stichting Vrienden Oranjewoud Festival
Fok 78
8441 BR Heerenveen
vrienden@oranjewoudfestival.nl

IBAN: NL55 RABO 0132 9868 41
BIC: RABONL2U