Oranjewoud Festival

Culturele ANBI

Stichting Oranjewoud Festival heeft ten doel het organiseren van voor het publiek toegankelijke concerten op bijzondere (erfgoed)locaties in Oranjewoud en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdstichting

Stichting Oranjewoud Festival (voorheen Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud) is organisator van Oranjewoud Festival en bezit sinds 2011 de status van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI).

Beleids- en activiteitenplan 2017-2020

> Beleids- en activiteitenplan 2017-2020

Inhoudelijke verslagen

> Inhoudelijk verslag editie 2016
> Inhoudelijk verslag editie 2015
> Inhoudelijk verslag editie 2014
> Inhoudelijk verslag editie 2013
> Inhoudelijk verslag editie 2012

Jaarrekeningen

De Stichting hanteerde voorheen een gebroken boekjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Per 1 januari 2017 is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.
> Financieel jaaroverzicht 2014-2015
> Financieel jaaroverzicht 2013-2014
> Financieel jaaroverzicht 2012-2013

Steunstichting

Stichting Vrienden Oranjewoud Festival (voorheen Steunstichting Landgoedconcerten Oranjewoud) is sinds 2012 Culturele ANBI en heeft tot doel de hoofdstichting te ondersteunen.

Financiële verslagen

> Begroting 2017
> Jaarrekening 2016
> Jaarrekening 2015
> Jaarrekening 2014


Contactgegevens van beide stichtingen zijn hier te vinden.