Informatie

Huisregels

Om het festival voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Als bezoeker van Oranjewoud Festival ga je hiermee automatisch akkoord. Zo maken wij er samen een fijn festival van.

Er is geen leeftijdsgrens voor het bijwonen van het festival. Personen jonger dan 12 jaar dienen begeleid te worden door een persoon van 16 jaar of ouder.

Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en dat desgevraagd kunnen tonen.

Iedere bezoeker kan bij het betreden van een van de festivallocaties worden gecontroleerd door een (beveiligings)medewerker van de organisatie. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Onder voormelde controle wordt onder meer verstaan het fouilleren van de bezoeker alsmede tassencontrole. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren.

Er kan door een (beveiligings)medewerker van de organisatie om een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd. Kun je dit niet tonen, dan kan je de toegang tot het festival worden ontzegd als hier aanleiding voor is. Onder een geldig legitimatiebewijs verstaan wij: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Kopieën hiervan zijn niet geldig.

Maak naar hartelust foto’s en filmpjes en plaats die op Insta, Facebook of andere sociale media. Het is echter niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio- en video-opnamen te maken voor commerciële doeleinden.

Op het festival worden door ons foto-, video- en audio-opnamen gemaakt. Bij betreding van het festivalterrein ga je hiermee akkoord. Kom je jezelf ergens online tegen en vind je dat écht niet leuk? Laat ons dat weten, dan lossen we het op.

Honden zijn helaas niet toegestaan in wandelpark De Overtuin, met uitzondering van hulphonden.

We zijn te gast in een bijzonder natuurgebied. We verlangen van alle festivalbezoekers dat zij de natuur, de andere festivalgangers en omwonenden respecteren: afval en sigarettenpeuken horen niet in de natuur, wildplassen is verboden. Help ons het terrein en de omgeving schoon te houden. Parkeer je auto of fiets alleen op de daarvoor aangewezen plekken, er zijn er genoeg.

Het verkopen van diensten of producten, flyeren en andere promotie op of rondom het terrein is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op de desbetreffende organisatie/persoon.

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften van de organisatie. Aanwijzingen en instructies van (beveiligings)medewerkers van de organisatie dienen direct opgevolgd te worden. Bij verdenking van een op het evenement verboden feit, zoals het bezit van drugs, mogen (beveiligings)medewerkers fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het festival zal worden ontzegd of geweigerd.

Alcoholische dranken worden alleen verstrekt aan personen ouder dan 18 jaar. Bij twijfel wordt er altijd naar een legitimatiebewijs gevraagd.

Je mag het festivalterrein niet verlaten met alcoholische dranken. Drink eerst je drankje op of sta deze af.

Het is verboden het festival onder invloed van alcohol en/of drugs te betreden of mee te doen aan een van de activiteiten. Is dit wel het geval dan wordt de toegang geweigerd of ontzegd.

Het is verboden op het festival drugs te gebruiken, te bezitten en/of te verhandelen. Bij constatering hiervan vindt direct verwijdering van het festival plaats door een (beveiligings)medewerker van de organisatie en wordt de betreffende bezoeker overgedragen aan de politie.

Het is verboden voor bezoekers de volgende zaken mee te nemen naar het festival:

  • Alcoholische dranken in welke verpakking dan ook, zoals glaswerk, blik, plastic flessen;
  • Vuurwerk en brandgevaarlijke goederen zoals spuitbussen;
  • Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen dienen;
  • Lachgaspatronen, noch het gebruik ervan.

Bij het aantreffen van verboden en strafbaar gestelde voorwerpen zal de organisatie de personen bij wie het is aangetroffen, overdragen aan de politie.

Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het festival mee te nemen buiten het festivalterrein. Bij beschadiging van deze voorwerpen is de bezoeker aansprakelijk voor de reparatie- of vervangingskosten.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van eigendommen van bezoekers en deelnemers. De organisatie adviseert dan ook om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het festival.

Vind je een voorwerp wat een ander verloren is? Lever deze dan in bij het productiekantoor op de locatie.

Er is een EHBO-post op het festival aanwezig. Hier wordt gedurende het evenement de eventueel benodigde eerst hulp verleend.

Betreding van het festival gebeurt op eigen risico. De organisatie dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het festival mocht(en) ondervinden.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Elke bezoeker en deelnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.

Nieuws van Oranjewoud Festival in je mail ontvangen?
Meld je aan en ontvang regelmatig (maar niet te vaak) onze digitale nieuwsbrief

Volg #OranjewoudFestival

Oranjewoud Festival is een laagdrempelig, veelzijdig en prikkelend muziekfestival in het sprookjesachtige Parklandschap Oranjewoud bij Heerenveen (Friesland) | 30 mei t/m 2 juni 2024

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Door onze website te gebruiken, accepteer je alle cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. Meer over ons cookiebeleid