Visie en missie

Oranjewoud Festival is een jaarlijks terugkerend, meerdaags klassiekemuziekfestival op diverse binnen- en buitenlocaties van het historische Parklandschap Oranjewoud. De hoge kwaliteit wordt gewaarborgd door bijdragen van (inter)nationale topmusici, inspirerende programma’s en prikkelende presentatievormen.

Sinds de eerste editie in 2012 proberen wij met Oranjewoud Festival de kloof tussen hoogwaardige klassieke muziek en het hedendaagse publiek te verkleinen zonder inhoudelijke concessies te doen. Dit doen wij door hoge kwaliteit te verbinden met brede toegankelijkheid, vorm met inhoud en presentatie met belevingswereld. Enerzijds koesteren en verdedigen wij waardevolle tradities, anderzijds vervangen wij ingesleten gewoontes door eigentijdse varianten.

Verbonden samenleving

Een stabiele, succesvolle samenleving kan alleen functioneren als er krachtige en duurzame verbindingen bestaan tussen alle mensen die er leven. Wij zijn ervan overtuigd dat Oranjewoud Festival daar een constructieve rol in kan spelen. Het is onze missie om mensen met elkaar te verbinden door middel van cultuur. Muziek en andere kunsten kunnen een tegenwicht bieden tegen de polariserende krachten die overal om ons heen terrein winnen en de samenleving onnodig broos en instabiel maken. Waarden als openheid, verbondenheid en verscheidenheid horen bij de kunsten en kunnen erdoor worden versterkt. 

Meer dan een feest

Aan de voorkant is Oranjewoud Festival een feest waar een breed publiek zich thuis voelt: van klassieke-muziekliefhebbers en cultuurminnaars tot gezinnen met kinderen. Wij verbinden hoge kwaliteit met lage drempels en zetten Heerenveen cultureel op de kaart. Zo dragen wij bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente voor zowel inwoners als bezoekers uit binnen- en buitenland.

Aan de achterkant investeren wij in educatie- en participatieprojecten. Daarmee willen wij een bescheiden maar wezenlijke bijdrage leveren aan een hechte samenleving. Participatie betekent voor ons dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen in geïsoleerde posities zoals verstandelijk beperkten of eenzame mensen.

Help mee

Wil je helpen om cultuur in Friesland blijvend te ontwikkelen en bij te dragen aan een verbonden samenleving? Steun ons dan door middel van een donatie of door ons te sponsoren. Lees verder >