Oranjewoud Festival

Oranjewoud Festival

Oranjewoud Festival wil een voortrekkersrol vervullen in de vernieuwing van de klassieke muziekpraktijk. Het lommerrijke parklandschap Oranjewoud met zijn rijke geschiedenis en vele karakteristieke locaties biedt talloze aanknopingspunten voor een prikkelend programma dat mensen bindt aan klassieke muziek.

Meer dan een feest

Aan de voorkant is Oranjewoud Festival een feest waar een breed publiek zich thuis voelt: van klassieke-muziekliefhebbers en cultuurminnaars tot hipsters of gezinnen met kinderen. Wij verbinden hoge kwaliteit met lage drempels en zetten Heerenveen cultureel op de kaart. Zo dragen wij bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente voor zowel inwoners als bezoekers uit het hele land.

Aan de achterkant investeren wij in educatie- en participatieprojecten. Zo willen wij een bescheiden maar wezenlijke bijdrage leveren aan een hechte samenleving. Participatie betekent voor ons dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen in geïsoleerde posities zoals verstandelijk beperkten of eenzame mensen.

Verbonden samenleving

Een stabiele, succesvolle samenleving kan alleen functioneren als er krachtige en duurzame verbindingen bestaan tussen alle mensen die er leven. Wij zijn ervan overtuigd dat Oranjewoud Festival daar een constructieve rol in kan spelen. Het is onze missie om mensen met elkaar te verbinden door middel van cultuur. Muziek en andere kunsten kunnen een tegenwicht bieden tegen de polariserende krachten die overal om ons heen terrein winnen en de samenleving onnodig broos en instabiel maken. Waarden als openheid, verbondenheid en verscheidenheid horen bij de kunsten en kunnen erdoor worden versterkt. 

Help mee

Wil je helpen om cultuur in Friesland blijvend te ontwikkelen en bij te dragen aan een verbonden en toekomstgerichte maatschappij? Steun ons dan door middel van een donatie of door ons te sponsoren. Lees verder >