It festival as klaslokaal

Yn de nije Family Zone troch Oranjewoud Festival bern wurde wiere keunstners. Under de saakkundige lieding fan in tal festivalmuzikanten feroarje de bern tagelyk yn ynstrumintmakkers, komponisten en artysten. Genietsje fan de muzyk ûnder ritseljende beammen mei bleate teannen yn it gers, wurdt de muzykfoarstelling oan de ein in echte ûnderfining. Wa hat oait sein dat lessen nimme en in feestje net tegearre kinne?

Epos Ensemble_Photo _ Foto 2

Op 30 en 31 maaie 2024 besykje tolve basisskoallen It Festival as Klaslokaal .

NB! Hjirûnder is it 2023-programma - it 2024-programma sil hjir meikoarten wurde publisearre.

Workshops

Yn guon workshops wurkje wy gear oan in mini-opera. Dizze mini-opera wurdt spile as stipeakte foar de foarstelling oan 'e ein fan 'e moarn; sa dragen alle bern by oan it resultaat. De mini-opera wurdt útfierd troch de muzikanten fan it Epos Ensemble en ferskate workshoplieders.

 • Ouverture – Mei de muzikanten fan it Epos-ensemble (foarstelling) meitsje wy tegearre mei de groepen in ouverture/iepeningsstik foar de opera
 • Serenade - In workshop yn mienskiplik sjongen; repetearje in ferske tegearre mei in kombinaasje fan lichemsperkusje en sjongen.
 • DoeJeDingDong - In ymprovisaasjeworkshop wêr't in komposysje op it stuit wurdt makke (wierskynlik mei grafyske skoares)
 • Decorette - Hjir meitsje de bern it dekor foar de mini-opera.
 • FlitsOpera – De muzyk en ferskes fan de miny-opera-sênes wurde hjir makke.
 • Traffic Light Orchestra - De meast muzikale ferzje fan stopdûns ea! En bisto klear? Dan komme jo by it orkest om te spyljen.
 • SoundMemory - In libbend ûnthâldspultsje! De bern hawwe allegear in kaartsje mei in lûd derop skreaun; twa bern steane foar de groep en moatte om de beurt de klanken oerienkomme.
 • TekstFabriek – De bern betinke tegearre de teksten foar de mini-opera; wy neame dat in libretto.
 • Aventoerbosk - Bern dogge in seleksje fan de opdrachten dy't yn it wykein te finen binne yn it Aventoerbosk.

Finale foarstelling

Wylst de fûgels ûnbesoarge yn de omlizzende beammen rabbelje, kinne de bern oan de ein fan it programma genietsje fan in ynteraktive foarstelling De wraak fan Lorre fan it Epos Ensemble. As stipeact stiet de foarstelling op it poadium dat de bern dy moarns makke ha.

Scheme

8.45-9.15 oere – Oankomst by de Overtuin
9.10 oere – Wolkom en útlis troch Anne-Maartje en Remy
en offisjele iepening troch riedslid Hedwich Rinkes
9.30-10.30 oere – Workshops 1 en 2 (yn groepen fan 15 learlingen)
10:30-11:00 oere - Lemonade break
11.00-12.00 - Workshops 3 en 4 (yn groepen fan 15 learlingen)
12.15-12.25 - Prestaasje makke troch de studinten
12.30-13.15 oere - Finale foarstelling The Revenge of Lorre

Didaktyske en praktyske funksjes

 • Ferbining mei skoalle/tema's: kreative fakken, muzyk, erfgoed, wrâldoriïntaasje
 • K&C-feardigens: oanmeitsje, presintearje, ûndersykje, iepen hâlding, gearwurking, selsstannich wurkje
 • Kearndoelen 54, 55, 56
 • Doelgroep groepen 6-8
 • Duration 9:00 AM - 1:15 PM
 • Lokaasje De Overtuin yn Oranjewoud (festivalterrein)

Nijs fan Oranjewoud Festival yn'e  e-mail krije?
Meld dy oan en ûntfang ús digitale nijsbrief geregeld (mar net te faak).

Folgje #OranjewoudFestival

Oranjewoud Festival is in tagonklik, alsidige en stimulearjend muzykfestival yn it mearke lânskip Oranjewoudpark by It Hearrenfean (Fryslân) | 30 mei t/m 2 juni 2024

Dizze webside brûkt cookies om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. Troch ús webside te brûken, akseptearje jo alle cookies yn oerienstimming mei ús cookiessbelied. Mear oer ús cookiebelied