Nieuws

Oranjewoud Festival zoekt 2 leden voor de Raad van Toezicht

Oranjewoud Festival
Oranjewoud Festival is een avontuurlijk, laagdrempelig en internationaal muziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt op binnen- en buitenlocaties van Parklandschap Oranjewoud nabij Heerenveen. De speellocaties voor met name maar niet uitsluitend klassieke concerten zijn divers, van een bos of grasveld tot een ondergrondse bunker, een landhuis of een stretchtent. Met het laagdrempelige Festivalhart de Proeftuin en onze programmalijnen Family, Play, Comfort en Expedition Zone zijn wij aantrekkelijk voor toekomstig publiek van alle leeftijden, klassieke-muziekliefhebbers en culturele avonturiers. Als organisatie bruisen wij van nieuwe ideeën en rusten wij niet voordat deze zijn gerealiseerd, met een kritisch oog voor onze verantwoordelijkheid voor de prachtige locatie. Zo laten we horen, zien en voelen dat klassieke muziek springlevend is en gepresenteerd in de natuur nog mooier klinkt.


Organisatie en toezicht
Het dagelijks bestuur van Stichting Oranjewoud Festival is door de Raad van Toezicht gedelegeerd aan twee directeur-bestuurders, behept met het artistieke en zakelijke beleid. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de directeur-bestuurders, heeft gemiddeld vier keer per jaar overleg met hen en geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken. Zij hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de afspraken die met de directeur-bestuurders zijn gemaakt over het artistieke en zakelijke beleid waaronder financiering, meerjarenplan inclusief begroting, jaarrekening en andere voorkomende zaken. De Raad van Toezicht telt (statutair) een oneven aantal leden van minimaal 3 en maximaal 5 personen. Leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal 1 termijn.

Gewenste samenstelling Raad
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, deelbelangen en directeur-bestuurders kunnen functioneren als goede bestuurders, toezichthouders en adviseurs. De Raad van Toezicht hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Daarbij gaat het om de kennis en kwaliteiten die samen een gewenste samenstelling van de Raad vormen:

 • Tenminste één lid met een cultureel-maatschappelijk en/of politiek profiel met inzicht in de leefwereld van (toekomstige) bezoekers van Oranjewoud Festival;
 • Tenminste een lid met kennis en ervaring op het gebied van financiën, ondernemerschap en de daarbij horende kansen en risico’s;
 • Tenminste één lid met een juridische achtergrond en/of bestuursrechtelijke kennis.

Streven is dat de Raad divers is samengesteld, waarbij wordt gekeken naar mensen met verschillende achtergronden en verschillende ervaringen zodat de Raad haar werk kan doen op basis van een mix van ook verschillende inzichten. Op basis van beschikbaarheid en achtergrond worden specifieke portefeuilles verdeeld.

Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk bestuurslid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de directeur-bestuurders met raad en daad bij te staan, en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor het festival.

 

Ter aanvulling van de Raad van Toezicht zoekt Oranjewoud Festival twee nieuwe leden:

 • een lid met een cultureel-maatschappelijk profiel, bij voorkeur met specifieke kennis van en ervaring in het maatschappelijke/publieke domein.
  Het festival opereert actief in dit publieke, maatschappelijke domein en de toezichthouder kent de context daarvan. Oranjewoud Festival is er voor iedereen. Dit lid ziet met name toe op het diversiteits- en inclusiebeleid en brengt een inspirerende visie op de wijze waarop het festival zich optimaal kan verbinden met de maatschappij.
 • een lid met een financieel profiel.
  Deze toezichthouder heeft kennis van en ervaring met financieel beheer, rapportage, planning en controlcyclus, bedrijfsvoering en risicomanagement.

 

Algemeen profiel RvT leden Oranjewoud Festival
Een toezichthouder van Oranjewoud Festival:

 • heeft affiniteit met het festival en met Parklandschap Oranjewoud;
 • is in staat de visie van het festival uit te dragen;
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een culturele, maatschappelijke of commerciële organisatie;
 • is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting;
 • is in staat om met de andere Raad van Toezichtleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen;
 • kan toezicht houden op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Kandidaten kunnen hun belangstelling kenbaar maken door uiterlijk 10 november 2023 een schriftelijke motivatie te sturen naar dorien@oranjewoudfestival.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Nieuws van Oranjewoud Festival in je mail ontvangen?
Meld je aan en ontvang regelmatig (maar niet te vaak) onze digitale nieuwsbrief

Volg #OranjewoudFestival

Oranjewoud Festival is een laagdrempelig, veelzijdig en prikkelend muziekfestival in het sprookjesachtige Parklandschap Oranjewoud bij Heerenveen (Friesland) | 30 mei t/m 2 juni 2024

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Door onze website te gebruiken, accepteer je alle cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. Meer over ons cookiebeleid