Oranjewoud Festival

Orangerie of Mansion Oranjestein

Op de plek waar eens de rentmeesterswoning van het stadhouderlijk lusthof zich bevond, liet de Leeuwarder koopman Pieter Cats in 1821 een buitenplaats bouwen. Het oude gedeelte van de prachtige tuin die het huis omringt, werd in 1822 ontworpen door tuinarchitect Roodbaard. In zijn ontwerpen maakten de rechthoekige vormen, die toentertijd gangbaar waren, plaats voor ronde vormen, slingerende paden en romantische bruggetjes. Rond 1870 werd een aangrenzend perceel gekocht door de eigenaar. Daarop werden kassen gebouwd alsmede de Oranjerie. Deze fungeert vanaf 2 augustus t/m half oktober elke zondagmiddag als theeschenkerij. De Roodbaardtuin kan dan tevens bezichtigd worden.

Adres

Marijke Muoiwei 6, 8453 JH Oranjewoud

Parkeren

Het is niet mogelijk op deze plek te parkeren. Je wordt geadviseerd bij Museum Belvédère, de De Bloq van Scheltingaweg of Tjaarda te parkeren op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.

Toegankelijkheid

De Oranjerie is met hulp toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Neem voor een parkeerplek contact met op met hallo@festivaloranjewoud.nl.

Orangerie of Mansion Oranjestein